Logo CIB Barcelona

Tens dubtes?

Sobre CIB

Els àmbits que cobreix avui dia la Comunitat Israelita de Barcelona, quant a activitats, són diversos, abastant tant a les activitats religioses com les socials, culturals, educatives, de servei i beneficència

Enfortir

Enfortir els principis bàsics de democràcia i pluralisme afavorint la convivència des de les particularitats que conformen la nostra comunitat

Desenvolupament

Desenvolupar activitats de caràcter social, cultural i assistencial per als membres de la Comunitat

Foment

Fomentar la convivència amb la societat en general divulgant la tradició jueva

Defensa

Defensar i representar els interessos de la Comunitat i dels seus membres, de manera individual i col·lectiva.

Consolidació

Consolidar les relacions amb altres comunitats i organitzacions jueves participant en els diferents organismes existents.

Skip to content