Logo CIB Barcelona

יש לך ספקות

תפילה

? מה זה כשר

הביקורת היא המתבצעת במפעל הייצור על ידי המשגיח של נותן הכשרות על מנת לוודא שהמוצרים המוסמכים עומדים בתקנים אלו.

? מהי תעודת כשרות

.זוהי מערכת בקרת איכות המזון על פי אמות המידה היהודיות הנקראת כשרות

? מהי השגחת כשרות

הביקורת היא המתבצעת במפעל הייצור על ידי המשגיח של נותן הכשרות על מנת לוודא שהמוצרים המוסמכים עומדים בתקנים אלו.

? מדוע רצוי תעודת כשרות

הסמכת כשרות פותחת דלתות לשווקי צרכנים חדשים הן מקומיות והן בינלאומיות. חברות רבות החלו לייצא את מוצריהן לאחר שאישרו את החברה שלהן כשרה. מוצרים בעלי תעודת כשרות .נתפסים כבריאים, טבעיים ובעל היגיינה ואיכות טובה יותר חברות רבות החלו לייצא את מוצריהן לאחר שאישרו את החברה שלהן כשרה. מוצרים בעלי אישור כשרות נתפסים כבריאים, טבעיים ובעל היגיינה ואיכות טובה יותר.

הַשׁגָחָה

הַשׁגָחָה הרב. דניאל אסכנזי / הרב. סלומון סבאג שלמה סבאג
rabinato@cib.cat
טל’:932008513

Skip to content